Zemní práce

Provádíme zemní práce dle požadavků a přání zákazníka jako jsou například:
skrývky, výkopy základů domů, výkopy jam, bazénů, přípravy HTU, příprava pod komunikace, práce ve stísněných prostorách, čištění koryt potoků, hutnění ploch a další. Všechny práce provádí zkušená a odborně proškolená obsluha.

Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky a betonáže.
Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky.
Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty…
Veškeré zemní práce.
Terénní úpravy a skrývky.
Komunikace, lesní cesty.
Hutnění zásypů výkopu, podloží apod..
Rozbíjení betonů a živic.
Bourací a demoliční práce (ruční a strojní).
Odstraňování staveb.
Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony).
Výkopy pro bazény a jezírka.
Studně, septiky a jímky.
Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů.
Rovnání a svahování terénů.
Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony.
Zahrnovací práce.
Skrývka ornice.
Odstraňování škod po povodních.

 

Pracujeme s mikrorypadlem DH 0115, stroj je možné si od nás zapůjčit, cena bez obsluhy 1 000,- Kč/den.

Parametry:
celková šířka stroje 97 cm,
pracovní hloubka 1,4 m,
šířka lžíce(výkopu) 30 cm,
elektrický pohon – 400V, výhoda při hrabání ve vnitřních prostorách.
Mikrorypadlo je vhodné na hrabání podezdívek pod ploty, výkopy pro IS ( vodovody, kanalizace, elektrické přípojky… ), výkop pro uzemnění, výkopy pro bazény, jezírka.
Cena 250,- Kč/hod.

V případě jakýchkoliv dotazů a zjištění cenové kalkulace nás neváhejte kontaktovat, prosím použijte kontaktní formulář.

 zemni-prace-dh115-minirypadlo